Wpłaty gotówkowe powinny być przez podatników dokonywane na nastepujące rachunki bankowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie O/Trzebinia: Rachunek...
Obowiązujące stawki podatków - uchwały i deklaracje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy...
 Informacje na temat budżetu i majątku Gminy Trzebinia znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej   Informator...