Wybory do Parlamentu Europejskiego
1. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 2....
Wybory sołeckie
Zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Trzebinia, ustalonych na dzień 17.03.2019 r. Informacja Burmistrza Miasta...
Miejska Komisja Wyborcza
1). Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10.09.2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów...
Rachunek bankowy
Wpłaty gotówkowe powinny być przez podatników dokonywane na nastepujące rachunki bankowe Banku Spółdzielczego w Chrzanowie O/Trzebinia: Rachunek...
Budżet i podatki
Obowiązujące stawki podatków - uchwały i deklaracje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy...
Informator budżetowy
 Informacje na temat budżetu i majątku Gminy Trzebinia znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej   Informator...