Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności...
Chrzanów, 6 maja 2022 r. GKD-II.6220.11.2021 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Chrzanowa  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14...
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.04.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania decyzji związanej z ustaleniem linii lewego i...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia sprawy: "Budowa 30...
Zawiadomienie Marszałka Województwa Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu geologicznego na wykonanie robót...
Wykaz nieruchomości rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy KRA.WKUZ.GZ.4243.71.2022.KCW.1 -...
Zarządzenie nr 0050.158.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie numer 0050.157.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.156.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Numer 0050.155.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini.W dniu 12.04.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini.W dniu 12.04.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Stanowisko ds. Kontroli...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 07.04.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania ws. ograniczenia w drodze...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji...
W dniu 22.03.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja...
Zarządzenie numer 0050.121.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 30.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie artykułu 17 ustęp 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach...