Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...
Obwieszczenie wojewody Małopolskiego z dnia 28.04.2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...
Zarządzenie Numer 0050.132.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.133.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wniesienia odwołania do decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 26.04.2021 r., ws. Modernizacja linii 110 kV relacji "Jaworzno 1 - Siersza, Siersza - Włodzimierz,...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 19.04.2021 r. w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul....
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o konsultacjach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 15.04.2021 roku w sprawie modernizacji dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do oddania w dzierżawę na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, składającej się z...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o...
Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.04.2021r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Tekst projektu miejscowego planu dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z oczęścią obszaru Młoszowej - [pdf.] Rysunek projektu miejscowego planu dla...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa zawiadamiające strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2021 roku. W dniu 23 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy...
Zarządzenie numer 0050.150.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.03.2021 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2021 roku. W dniu 23 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy...