w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca...
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania...
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. Harmonogram...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ust. 1, 2...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.04.2020   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.04.2020   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.04.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosza pierwszy publiczny (pierwszy nieograniczony) przetarg ustny (licytację) na dzierżawę nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosza drugi publiczny (pierwszy nieograniczony) przetarg ustny (licytację) na dzierżawę nieruchomości...
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość z terenu: województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego, gmina Trzebinia obręb Wodna. link do oferty na...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,...
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) i art.13 ust.1,...
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 11h ust. 3...
Zobacz treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 marca 2020, znak WOOŚ.420.119.2019.AS5.45, w sprawie...
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci) oraz dalszą...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art....