Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 21.09.2022 r. W dniu 13.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10...
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 14.09.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego wznowienia postępowania o ustaleniu...
Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk i Sołtys Zbigniew Jastrzębski zapraszają Szanownych Mieszkańców Sołectwa Lgota na Zebranie Wiejskie....
Zarządzenie numer 0050.408.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.407.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Gmina Trzebinia informuje, iż planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Lgocie -...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 06.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 06.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini W dniu 06.09.2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 8 września 2022 r. decyzji w sprawie pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa sieci...
Krajowy Ośrodek wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Zarządzenie numer 0050. 399.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Numer 0050.398.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.09.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości...
Ogłoszenie Wojewody Malopolskiego z dnia 30.08.2022 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Zarządzenie Numer 0050.385.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.384.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.388.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Lekarze weterynarii apelują do rolników o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji oraz działania ograniczające występowanie choroby. zdjęcie...
Zarządzenie numer 0050.371.2022 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.08.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...