O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art.1 ust.2 pkt.11 i 12 i art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778) oraz w związku z realizacją Uchwały Rady Miasta Trzebini Nr IX/95/VII/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. i Zarządzenia NR 0050.149.2016 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.06.2016r., aby zapewnić udział społeczeństwa oraz zachować jawność i przejrzystość procedury sporządzania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia informuję, że w sprawie sporządzanego studium planowane są spotkania z mieszkańcami według poniższego harmonogramu:

 

OBSZAR MIEJSKI

 

  • Spotkanie z mieszkańcami osiedli: GÓRKA, TRZEBIONKA i WODNA – termin spotkania 26 wrzesień br. (poniedziałek), miejsce spotkania DK Dom Gromadzki ul. 1-go Maja 97, Trzebinia.

 

  • Spotkanie z mieszkańcami osiedli: SIERSZA, KRZE, GAJ, GAJ ZACISZE i ENERGETYKÓW – termin spotkania 28 wrzesień br. (środa), miejsce spotkania DK Willa NOT ul.Grunwaldzka 108, Trzebinia.

 

  • Spotkanie z mieszkańcami osiedli: CENTRUM, ZWM, KRAKOWSKA, SALWATOR i PIASKI – termin spotkania 3 październik br. (poniedziałek), miejsce spotkania Dwór Zieleniewskich ul.Piłsudskiego 47a, Trzebinia.

 

OBSZAR WIEJSKI

 

  • Spotkanie z mieszkańcami sołectw: DULOWA, KARNIOWICE i PSARY – termin spotkania 27 wrzesień br. (wtorek), miejsce spotkania Strażnica OSP w Dulowej, ul.Brata Alberta 5.

 

  • Spotkanie z mieszkańcami sołectw: CZYŻÓWKA, PŁOKI i LGOTA – termin spotkania 29 wrzesień br. (czwartek), miejsce spotkania Wiejski Dom Kultury w Płokach, ul.Główna 4.

 

  • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa MŁOSZOWA – termin spotkania 4 październik br. (wtorek), miejsce spotkania Wiejski Dom Kultury w Młoszowej, ul.Krakowska 143.

 

  • Spotkanie z mieszkańcami sołectw: PIŁA KOŚCIELECKA i BOLĘCIN – termin spotkania 5 październik br. (środa), miejsce spotkania Strażnica OSP w Bolęcinie, ul.Krakowska 30.

 

  • Spotkanie z mieszkańcami sołectwa MYŚLACHOWICE – termin spotkania 6 październik br. (czwartek), miejsce spotkania Dom Kultury w Myślachowicach, ul.Trzebińska 1.

 

Planowana godzina rozpoczęcia spotkań 16oo, a zakończenia 19oo.

Informuję, że wpływające do urzędu pisma w sprawie studium mające charakter indywidualnych wniosków (składanych w różnej formie), złożone do dnia 23 września br. (włącznie) będą traktowane jako wnioski do studium. Pisma złożone po tym terminie nie będą traktowane jako wnioski do studium.

Nadal pozostaje możliwość składania uwag, opinii czy propozycji do sporządzanego studium -  poprzez formularz on-line, lub formularz ze strony internetowej przesłany pocztą na adres urzędu (ul.Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub na adres e-mail  -  nowestudium@ um.trzebinia.pl

 

Trzebinia, 30 sierpień 2016r.