Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej

 

Tekst projektu planu

Załącznik nr 1 - Rysunek projektu planu

Załącznik nr 2 -Rysunek infrastruktury technicznej

Tekst prognozy oddziaływania na środowisko

Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko

 

 

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI

O KONSULTACJACH

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru
w części południowej do ul. Armii Krajowej

 

W dniach od 9 listopada 2017r. do 23 listopada 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej.

Konsultacje mają na celu zapoznanie lokalnej społeczności z przyjętym projektem planu oraz zebranie od interesariuszy opinii dotyczących proponowanych zmian w planie. Oczekiwany efekt konsultacji to opracowanie projektu planu, który stworzy lepsze możliwości rozwoju terenów, a jednocześnie będzie akceptowalny przez lokalną społeczność.

 

Formy konsultacji obejmują:

 1. konsultacje pisemne umożliwiające odbiorcom wyrażenie swojej opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej,

 2. zbieranie uwag, opinii, wniosków i propozycji w punkcie konsultacyjnym.

Punkt konsultacyjny znajduje się w budynku Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki. W punkcie konsultacyjnym będzie można uzyskać informacje dotyczące projektu oraz ewentualnych wyjaśnień dotyczących jego rozwiań i zgłosić uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu. Punkt konsultacyjne będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 900do 1400.

 

Projekt zmiany planu dostępny będzie na stronie internetowej urzędu, podstrona → PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO → Projekty planów → KONSULTACJE projektów planów zagospodarowania przestrzennego

w dniach od 9 listopada do 23 listopada 2017r.

 

Uwagi, opinie, wnioski i propozycje do projektu można składać w terminie od 9 listopada do
23 listopada 2017r. pisemnie na adres urzędu (ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia) lub pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując tytuł wiadomości KONSULTACJE-ZMIANA PLANU TUWIMA. Projekt zmiany planu będzie również dostępny w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Narutowicza 10 (pokój nr 11 drugie piętro) w Wydziale Architektury i Urbanistyki.

 

Zmiany w planie dotyczą w szczególności:

 • poszerzenia obszaru objętego zmianą w części południowej do ul. Armii Krajowej
  i granicy administracyjnej gminy,

 • zmiany przeznaczenia z terenu zabudowy usługowej na teren zabudowy produkcyjno-usługowej,

 • wskaźnika terenu biologicznie czynnego na terenach zabudowy usługowej oraz wskaźnika intensywności zabudowy na terenach produkcyjno-usługowych,

 • dopuszczenia na części terenów produkcyjno-usługowych możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogący zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w południowo-zachodniej części w obszaru planu,

 • uporządkowania zapisów gospodarowania odpadami w tym lokalizowania obiektów
  i urządzeń związanych z gospodarowaniem odpadami.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta w Trzebini. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Żaneta Romanowska tel. 32 711 10 61, adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag, opinii, wniosków i propozycji jest Burmistrz Miasta Trzebini.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych

do udziału w konsultacjach

Burmistrz Miasta Trzebini

Trzebinia, dnia 31.10.2017 .