Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej niezabudowanej, wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Góry Luszowskie w GminieTrzebinia.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2018 roku o godz. 07.30 w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ul. Mogilska 104, 31-546 Kraków