Informacja o opublikowaniu raportu z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej, które odbyły się w okresie od 22 marca do 8 marca 2018 r.