zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji nr 40/2011/p, z dnia 15 września 2011r., udzielonej przez Ministra Środowiska na rzecz Południowego Koncernu Węglowego S.A. (obecnie Tauron WYDOBYCIE S.A.) na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego "Wisła I i Wisła II, położonego na terenie miast i gmin: Chrzanów, Alwernia, Trzebinia oraz gminy Babice w wojewódzwie małopolskim.

Zobacz treść OBWIESZCZENIA z dnia 23 kwietnia 2018r.

Zobacz treść decyzji z dnia 20 kwietnia 2018r.