Ogłoszenie z dnia 23.05.2018 4. Burmistrza Miasta Trzebini o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na obrzeżu Osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej.

Zobacz treść ogłoszenia