Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 18 maja 2018 r.dotyczy: wydanej Decyzji na 2/2018 o lokallizacji inwestycji celu publicznego pn: "Zabudowa złącza kablowego ZK SN oraz połączenie go liniami kablowymi SN z istniejącą siecią energetyczną na działce nr 50 usytuowanej na terenie Jaworzna".

Zobacz treść obwieszczenia