Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko: Inspektor wojewódzki  ds. prowadzenia postepowań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych w Wydziale Polityki Społecznej

 

Wymiar etatu: 1

Stanowiska pracy: 40

Miejsce wykonywania pracy: województwo małopolskie: Kraków ul. Basztowa 22 lub Lea 112, Tarnów Al. Solidarności 5-9, Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52

Adres Urzędu: Kraków ul. Basztowa 22

 

Szczegóły oferty na stronie https://bip.malopolska.pl/muw,a,1454726,biuletyn-informacji-publicznej-z-26-maja-2018-r.html