Urząd Miasta w Trzebini informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Zgłoszenia można składać do dnia 21.09.2018 r. w Urzędzie Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, pokój nr 5.

 

Jednocześnie informujemy, że Urząd Miasta w Trzebini w dniu 21.09.2018 r. otwarty jest w godzinach od 730 do 1400.