Informuję, że przedłuża się termin, w którym zostaną przeprowadzone konsultacje projektu planu.

Uwagi, propozycje oraz opinie można składać do dnia 21 sierpnia 2020r. (włącznie).

Zastępca
Burmistrza Miasta Trzebini