Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz remont linii kolejowej nr 93 wraz z infrastrukturą kolejową na odcinku nr I od km 1,242 do km 2,240, na odcinku nr 2 od km 3,748 do km 3,753, na odcinku nr 3 od km 5,330 do km 5,340, na odcinku nr 4 od km 11,440 do km 11,454 wg. projektowanego kilometrażu toru nr 1) linii kolejowej nr 93 w ramach zadania inwestycyjnego "Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robot budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Tnebinia - Oświęcim" w ramach projektu POIiś 5.1-12" (WI-IV.747.2.3.2020) - link do BIP