Informacja o wydaniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie znak KR.ZUZ.2.4210.431.2020.EP z dnia 9.09.2020 r. - pdf.