Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2021 roku.

W dniu 23 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy Marszałka Piłsudskiego – obręb Trzebinia, składającej się z działki numer 3/1 o powierzchni 0,0017 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00045770/7.

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba fizyczna.

Brak osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 2.800,00 złotych, natomiast najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2.900,00 złotych.

Nabywcą prawa własności działki numer 3/1 w obrębie Trzebinia została Pani Agnieszka Rymarczyk-Kapuścik.

Burmistrz Miasta Trzebini

Jarosław Okoczuk