Informacja Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31 marca 2021 roku.

W dniu 23 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Karniowicach przy ulicy Szymborskiej – obręb Karniowice, składającej się z działek numer 12/3 o powierzchni 0,1901 ha i 11/6 o powierzchni 0,0149 ha.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Trzebinia i objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00083712/1.

Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby fizyczne.

Brak osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 79.000,00 złotych, natomiast najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 85.000,00 złotych.

Nabywcą prawa własności działek numer 12/3 i 11/6 w obrębie Karniowice został Pan Paweł Dariusz Ogórek.

 

 Burmistrz Miasta Trzebini

 Jarosław Okoczuk