Informacja Burmistrza Miasta Trzebini.

W dniu 14.09.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w rejonie Osiedla Na Skale w Trzebini – jednostka ewidencyjna Trzebinia – miasto, obręb ewidencyjny Trzebinia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 626/94 o powierzchni 0,0401 ha.

Przedmiotowa działka numer 626/94 obrębu Trzebinia stanowi własność Gminy Trzebinia i objęta jest księgą wieczystą nr KR1C/00037620/2.

Do przetargu zostały dopuszczone  cztery osoby fizyczne.

Brak osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 36.000,00 zł brutto, natomiast najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 136.000,00 zł brutto.

Nabywcą prawa własności działki nr 626/94 o powierzchni 0,0401 ha – obręb Trzebinia, został Pan Lucjan Kawala.

Burmistrz Miasta Trzebini

Trzebinia, 22.09.2021 roku