Obwieszczenie Wojowody Małopolskiego znak sprawy WS-II.7570.8.22.2019.RG z dnia 20.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego WI-IV.746.1.100.2019 o wszczęciu wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 11.12.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza   Pkt I III przetarg ustny nieograniczony...
  Zarządzenie Nr 0050.399.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.12.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.397.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 4.12.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
O B W I E S Z C Z E N I E Wojewody Małoplskiego o wydaniu decyzji nr WI-IV.746.1.80.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego znak sprawy: WS-II.7570.8.22.2019.RG o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 28.11.2019 r.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego znak sprawy:WS-II.7570.8.19.2019.SA o wydaniu decyzjio zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości z dnia...
Zarządzenie Nr 0050.368.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.11.2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Nr 45 2019 z dnia 12.11.2019 r. w którym zawiadamia, że na wniosek inwestora – Stalexport Autostrada Małopolska...
  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego Nr WS-II.7570.8.17.2019.KB o wydaniu decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości.
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.8.19.2019.SA w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego.
Zarządzenie Nr 0050.349.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.10.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.8.1.2019.RG o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości
ZARZĄDZENIE NR 0050.341.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 16.10.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek PERN S.A. działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie...