ZARZĄDZENIE NR 0050.355.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 23 listopada 2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
  Treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Chrzanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
ZARZĄDZENIE NR 0050.346.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 16.11.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
ZARZĄDZENIE NR 0050.336.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 02.11.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 02.11.2017 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z...
ZARZĄDZENIE NR 0050.323.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 26.10.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.273.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 07.09.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE 0050.260.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.261.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.262.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.259.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 sierpnia 2017 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony...
W dniach od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art....