Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i...
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. , poz. 1875 z późn. zm.) art. 28 i...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875 późn. zm.) i art. 35 ust....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i...
Zobacz Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12.03.2018 r. w sprawie zakończenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia koncesji nr 40/2011/p na...
Zobacz wykaz nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy województwo Małopolskie, powiat...
ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 02.03.2018 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 22.02.2018 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zobacz Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Zobacz Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA TRZEBINIdot. projektu uchwały Rady Miasta Trzebini w sprawie wykazu kąpielisk naterenie Gminy Trzebinia w roku...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 18 stycznia 2018r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na...