Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)...
ZARZĄDZENIE 0050.204.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 06.07.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE   Nr  0050.203.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 06.07.2017   w sprawie :    ogłoszenia...
Informacja na temat zebrania w dniu 17 lipca 2017 r. Informacja o założeniach projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w...
ZARZĄDZENIE 0050.172.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 08.06.2017r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.173.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 08.06.2017r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.160.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 01.06.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 25.05.2017 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE 0050.132.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI  Z DNIA 11.05.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.131.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.05.2017 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.05.2017 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.05.2017 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA TRZEBINI z dnia 11 maja 2017 r. BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI ogłasza   pierwszy przetarg...
          ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.05.2017 r.   w...