Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 03.04.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 03.04.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 03.04.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Zobacz treść Zawiadomienia Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.04.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Zobacz treść Zawiadomienia Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.04.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.04.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Obwieszczenia Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 20.03.2024 roku w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.03.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Informacja Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu decyzji nr 14/B/2024 o zatwierdzeniu projektu...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 26.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.03.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...