Zarządzenie Nr 0050.264.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.08.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Zarządzenie Nr 0050.263.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 14.08.2019   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.257.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 07.08.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie GL.ZUZ.2.421.316.2019.MW/8685. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego. W ramach zadania inwestycyjnego mającego na celu przebudowę...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 31.07.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza   I przetarg ustny nieograniczony na...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 31.07.2019 r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Pkt I   I przetarg ustny nieograniczony...
Zarządzenie Nr 0050.251.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Zarządzenie nr 0050.250.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 31.07.2019r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Miasta Trzebiniz dnia 2 sierpnia 2019 r.   Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na...
Pismo dot. informacji Dyrektora RZGW w Krakowie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadań...
ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 24.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.236.2019 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen C5   zdjęcie nr 1 zdjecie nr...
 ZARZĄDZENIE Nr 0050.230.2019 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 10.07.2019 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Obwieszczenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 3 lipca 2019 r., znak: AGN.6740.2.2.2019.PF16 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Citroen C5   zdjęcie nr 1 zdjecie nr...
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Piły Kościeleckiej wraz z częścią obszaru...
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w...
KOWR ot. Kraków - ogłoszenie nieruchomości wielofunkcyjnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży