OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowania GL.ZUZ.2.4210.48.2020.MS/RKW-2020-4112 z dnia 8.06.2020 r.
Chrzanów, 10 czerwca 2020 r.GKD-II.6220.14.2020 O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Miasta Chrzanowa Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia  3 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny...
Zawiadomienie DOOŚ-WDŚ-ZIL.420.23.2020.KM.5 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 01.06.2020 r. (plik pdf.)  
ZARZĄDZENIE Nr 0050.186.2020 Burmistrza Miasta Trzebini   z dnia 03.06.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
Zaproszenie na SPOTKANIE KONSULTACYJNE w sprawie informacji o założeniach projektu pn.: „Utworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości tematycznej...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca...
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania...
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało rozporządzenie dotyczące zasad przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w 2020 roku. Harmonogram...
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połączenia drogowego terenu inwestycyjnego...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ust. 1, 2...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.04.2020   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 30.04.2020   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.142.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.04.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ogłosza pierwszy publiczny (pierwszy nieograniczony) przetarg ustny (licytację) na dzierżawę nieruchomości...
Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość z terenu: województwa małopolskiego, powiatu chrzanowskiego, gmina Trzebinia obręb Wodna. link do oferty na...
Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,...
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz.506 ze zm.) i art.13 ust.1,...