O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...
ZARZĄDZENIE 0050.6.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.2.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 4 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na...
ZARZĄDZENIE NR 0050.389.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 21.12.2017 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa dla stron postępowania o wydaniu zawiadomienia informującego, że postępowanie administracyjne w sprawie...
Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku...
Treść: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chrzanowa dla stron postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego...
ZARZĄDZENIE NR 0050.355.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 23 listopada 2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
  Treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Chrzanowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...
ZARZĄDZENIE NR 0050.346.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 16.11.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
ZARZĄDZENIE NR 0050.336.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 02.11.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE NR 0050.335.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 02.11.2017 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Sprawozdanie z konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z...
ZARZĄDZENIE NR 0050.323.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 26.10.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...