Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa,...
Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Modernizacja linii...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń...
Zarządzenie Nr 0050.410.2020Burmistrza Miasta Trzebiniz dnia 2.12.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego AGN.6845.1.14.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Nr OO.4220.5.28.TŚ z dnia 26.11.2020 r. w sprawie przedsięwzięcia p.n....
Zarządzenie numer 0050.400.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.398.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.397.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie numer 0050.396.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.395.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 25.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do produkcji glikolu propylenowego...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego Nr AGN.6845.1.14.2020 z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych...
Ogłoszenie nr 41 Dyrektora Oddziału Regionalnego w Krakowie Agencji Mienia Wojskowego w sprawie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
Zarządzenie Numer 0050.376.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie nr KRA.WKUR.4243.183.2020.KCW.5 - wykaz nieruchomości rolnej w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, przeznaczonej do dzierżawy (.pdf)
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, składającej się z działek...
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca...
w sprawie: szczególnej formy udzielenia pomocy dla przedsiębiorców i osób handlujących kwiatami i zniczami przy cmentarzach położonych na terenie...
Zarządzenie numer 0050.368.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 04.11.2020 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...