Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz § 11h ust. 3...
Zobacz treść Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 marca 2020, znak WOOŚ.420.119.2019.AS5.45, w sprawie...
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2020 r. (https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci) oraz dalszą...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art....
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ust....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz...
W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się chorobie COVID-19 działalność Punktu Profilaktyki i Pomocy w Zakresie Przeciwdziałania Narkomanii, który...
Informujemy, że Wojewoda Małopolski zarządził z dniem 12 marca br. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie...
Infolinia koronawirus 800 190 590
Znajdziesz tutaj aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje, jak...
Pismo Wojewody Małopolskiego WB-I.6333.42.2020 z dnia 9.03.2020 r.   Szanowni Państwo, przekazujemy zaktualizowany 11.03.2020 r. komunikat...
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo przypominamy wszystkim Rolnikom, że większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z...
OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie o wszczęciu postępowaniaGL.ZUZ.2.421.956.2019.AK/RKW-2020-1780 z dnia 28.02.2020 r.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 04.03.2020r. BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Pkt I I przetarg ustny nieograniczony na...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.83.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 09.03.2020   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły...
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.119.2019.AS5.37