ZARZĄDZENIE NR 0050.134.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.05.2017 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 11.05.2017 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
OGŁOSZENIE  BURMISTRZA  MIASTA TRZEBINI z dnia 11 maja 2017 r. BURMISTRZ  MIASTA  TRZEBINI ogłasza   pierwszy przetarg...
          ZARZĄDZENIE Nr 0050.130.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 11.05.2017 r.   w...
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 13.04.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Trzebini przy ulicy...
ZARZĄDZENIE Nr 0050.98.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.04.2017 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora...
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.04.2017 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017    BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI...
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU W SPRAWIE INWESTYCJI POD NAZWĄ:  „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ODWODNIENIA OBSZARU GÓRNICZEGO BYŁEJ...
ZARZĄDZENIE 0050.69.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.03.2017 r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.71.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.03.2017r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.03.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Projekt planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem Załącznik nr 1....
 ZARZĄDZENIE  Nr  0050.60.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA  02.03.2017r.   w sprawie:  ogłoszenia wykazu...
ZARZĄDZENIE 0050.51.2017 BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI Z DNIA  23.02.2017r.   w sprawie : ogłoszenia  wykazu ...
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.02.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE  0050.6.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA  05.01.2017r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...