Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie decyzji o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 18.03.2024 rok w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 15.03.2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego wydania postanowienia...
Zarządzenie numer 0050.117.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.03.2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Malopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Malopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Malopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2024 roku w sparwie o ustaleniu odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie zawiadomienia dotyczącego zamiaru wszczęcia postępowania zmierzającego do...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie odszkodowania z tytułu ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości o...