ZARZĄDZENIE NR 0050.273.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 07.09.2017 r.     w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE 0050.260.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.261.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.262.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.259.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 31.08.2017   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 24 sierpnia 2017 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony...
W dniach od 4 września 2017 r. do 18 września 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   ( tj. Dz.U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)...
ZARZĄDZENIE 0050.204.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 06.07.2017   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE   Nr  0050.203.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 06.07.2017   w sprawie :    ogłoszenia...
Informacja na temat zebrania w dniu 17 lipca 2017 r. Informacja o założeniach projektu pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w...
ZARZĄDZENIE 0050.172.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 08.06.2017r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.173.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 08.06.2017r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...