Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art....
Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 12/L/2020 (znak sprawy: WI-IV.746.1.100.2019) z 19 lutego 2020 r. o...
Zarządzenie nr 0050.37.2020 Burmistrza Miasta Trzebini  z dnia 05.02.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza wykaz na dzierżawę nieruchomości...
BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza Pkt I I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w obrębie Siersza przy ul....
Obwieszczenie informujace strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn....
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.420.119.2019.AS5.29 z 22 stycznia 2020 r. informujące strony postępowania...
INFORMACJA           Na podstawie artykułu 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu...
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów...
 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Trzebińskiej w...
Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.01.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINEGO „GOSPODARKA KOMUNALNA”   Informujemy, że od 01...
  ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2020 Burmistrza Miasta Trzebini   z dnia 7.01.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
Obwieszczenie Wojowody Małopolskiego znak sprawy WS-II.7570.8.22.2019.RG z dnia 20.12.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek...