ZARZĄDZENIE Nr 0050.97.2017 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 06.04.2017 r.   w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko...
 ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2017    BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI...
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPOTKANIU W SPRAWIE INWESTYCJI POD NAZWĄ:  „WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ODWODNIENIA OBSZARU GÓRNICZEGO BYŁEJ...
ZARZĄDZENIE 0050.69.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.03.2017 r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.71.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.03.2017r.   w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.03.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Projekt planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem Załącznik nr 1....
 ZARZĄDZENIE  Nr  0050.60.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA  02.03.2017r.   w sprawie:  ogłoszenia wykazu...
ZARZĄDZENIE 0050.51.2017 BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI Z DNIA  23.02.2017r.   w sprawie : ogłoszenia  wykazu ...
ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 09.02.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE  0050.6.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA  05.01.2017r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości...
ZARZĄDZENIE  0050.30.2017 BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI Z DNIA  26.01.2017r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu...
ZARZĄDZENIE 0050.26.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 26.01.2017r   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.27.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 26.01.2017r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE  0050.28.2017 BURMISTRZA  MIASTA  TRZEBINI Z DNIA  26.01.2017r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu...
ZARZĄDZENIE 0050.29.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 26.01.2017r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2017 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 12.01.2017 r.     w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości...
Protokół z głosowania i ustalenia wyników wyborów Sołtysa do końca kadencji w Sołectwie Płoki [.pdf] Obwieszczenie Sołeckiej Komisji w Płokach o...
Urząd Miasta w Trzebini informuje, że losowanie kandydatów na członków Sołeckiej Komisji ds. Referendum w Płokach odbędzie się 2.12.2016 r. o...