Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza II publiczny przetarg ustny I nieograniczony na dzierżawę nieruchomości...
Zarządzenie Nr 0050.330.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 10.11.2021 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
GKD-II.6220.11.2021, Chrzanów, 29 października 2021 r. O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta Chrzanowa Na podstawie art. 49 ustawy z dnia...
Obwieszczenie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 28.10.2021 r. w sprawie zawiadomienia dotyczącego pozwolenia na budowę rurociągu...
Zarządzenie numer 0050.311.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie nr 0050.310.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 27.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie nr 0050.296.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 13.10.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Sądu Rejenowego Wydział V Ksiąg Wieczystych z dnia 08.10.2021r. w sprawie o założenie nowej księgi wieczystej dla działki ewidencyjnej...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstawa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego w dniu 07.10.2021 r. w sprawie odbudowy rowu...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 05.10.2021 r. wykonując zadanie z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wszczęciu postępowania...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych,...
Zarządzenie numer 0050.280.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 22.09.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Informacja Burmistrza Miasta Trzebini. W dniu 14.09.2021 roku w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ulicy Narutowicza 10 odbył się I przetarg...
Zarządzenie Numer 0050.261.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.09.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Na podstawie artykułu 30 ustępu 2 punktu 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku,...
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31.08.2021 r. w sprawie poinformowania, że w związku z toczącym się postępowaniem w...
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 23.08.2021 w sprawie wydania ostatecznej decyzji dotyczącej lokalizacji...