Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 i art. 35...
Zarządzenie Nr 0050.261.2020Burmistrza Miasta Trzebiniz dnia 29.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
Zarząd Zlewni w Krakowie przesyła zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie o wszczęciu postępowania z 27.07.2020 r., znak:...
Zawiadomienie Generalnego Ośrodka Ochrony Środowiska DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.28.2020KM.1 z dnia 10.07.2020 r. (pdf. skanowany)
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie OO.4210.22.2016.ASł/Tś z dnia 8.07.2020 r. (.pdf) Obwieszczenie Regionalnego...
Zarządzenie Nr 0050.244.2020Burmistrza Miasta Trzebiniz dnia 08.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.242.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 8.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
ZARZĄDZENIE NR 0050.241.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 8.07.2020 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie 0050.240.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia...
Zarządzenie Nr 0050.239.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 08.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze...
ZARZĄDZENIE NR 0050.226.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 1.07.2020 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Nr 0050.225.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.07.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.208.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 24.06.2020 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2020 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.06.2020 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Nr GL.ZUZ.2.4210.209m.2020.AK/RKW-2020-4180 z dnia 9.06.2020 r. Wody Polskie
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Nr GL.ZUZ.2.4210.209m.2020.AK/RKW-2020-4183 z dnia 12.06.2020 r. Wody Polskie