Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 20.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 21.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Na podstawie artykułu 30 ustęp 2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737), art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.05.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 20.05.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 16.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 16.05.2024 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 14.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 15.05.2024 roku w sprawie o ustalenia odszkodowania za szkody powstałe z tytułu ograniczenia w sposobie...