ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 4 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na...
Projekt planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem Załącznik nr 1....