Zobacz Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 07.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
Zobacz Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 01.03.2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania...
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA TRZEBINIdot. projektu uchwały Rady Miasta Trzebini w sprawie wykazu kąpielisk naterenie Gminy Trzebinia w roku...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 18 stycznia 2018r. Burmistrz Miasta Trzebini o g ł a s z a drugi przetarg ustny nieograniczony na...
O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...
ZARZĄDZENIE 0050.6.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE 0050.2.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.3.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w...
ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 04.01.2018 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI z dnia 4 stycznia 2018 r.   BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na...
Projekt planu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie cmentarza komunalnego w Krystynowie w Trzebini...
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem Załącznik nr 1....