Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 09.06.2021 roku, znak AGN.6821.3.109.2020.PKK22 - link do BIP
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej oceny oddziaływania na...
Zarządzenie numer 0050.165.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 02.06.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w rejonie Osiedla Na Skale w...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 26 maja 2021 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego z dnia 02.06.2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży...
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 maja 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie województwa...
Zarządzenie numer 0050.156.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 26.05.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Obwieszczenie Małopolskiego Urzedu Wojewódzkiego- Wydział Infrastruktury z dnia 26.05.2021 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację...
Zarządzenie Nr 0050.153.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 19.05.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej oceny oddziaływania na...
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej oceny oddziaływania na...
Zarządzenie numer 0050.147.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 12.05.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" z dnia 07 maja 2021 roku o wszczęciu postepowania nr...
Burmistrz Miasta Trzebini ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek położonych przy ulicy Słonecznej w Pile...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...
Ogłoszenie Starosty Chrzanowskiego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie...
Obwieszczenie wojewody Małopolskiego z dnia 28.04.2021 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na...
Zarządzenie Numer 0050.132.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.133.2021 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...