Zobacz treść: Uchwała Nr XLIV/579/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla...
Zobacz treść: Uchwała Nr XLIV/580/VII/2018 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody do...
ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2018 BURMISTRZA MIASTA TRZEBINI Z DNIA 29.03.2018 r.   w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na...
Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23.08.2018 r. zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: WI-XI.7820.1.15.2018.ASk zmieniające...
  BURMISTRZ MIASTA TRZEBINI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek  położonych w Pile...
Zarządzenie 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 23.03.2018 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w...
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. , poz. 1875 z późn.zm.) oraz art. 13 ust....
Zobacz treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 26.03.2018 r. znak: GKiOŚ-ROŚ.6220.32.2017 o wydaniu decyzji o środowiskowych...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i...
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017r. , poz. 1875 z późn. zm.) art. 28 i...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i art. 35...
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875 późn. zm.) i art. 35 ust....
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i...