Zarządzenie numer 0050.211.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania...
Zarządzenie numer 0050.210.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.207.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.04.2024 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.208.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.04.2024 roku, w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie numer 0050.209.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 24.04.2024 roku, w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,...
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przejętej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,...
Poczta Polska S.A. w ramach której działa Ośrodek Infastruktury w Krakowie informuje, że na dzień 06.05.2024r. został wyznaczony przetarg na najem...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji - działka ewidencyjna nr 103/1, obręb...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji - działka ewidencyjna nr 689/5, obręb...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji - działka ewidencyjna nr 796/8, obręb...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji - działka ewidencyjna nr 689/4, obręb...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji - działka ewidencyjna nr 1064, obręb...
Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego z dnia 24.04.2024 r. Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu decyzji - działka ewidencyjna nr 817/3, obręb...
Zarządzenie Numer 0050.179.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.04.2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Zarządzenie Numer 0050.178.2024 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.04.2024 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do...
Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego z dnia 18-04-2024 r. o zamiarze wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia odszkodowania za szkody powstałe...
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Trzebini o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Trzebinia (BAU.6720.1.1.2024.ŻR).   Ogłoszenie...