1. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

2. Dokumenty związane z rejestracją komitetu wyborczego wyborców: 

 1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 3. Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
 4. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
 5. Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego
 6. Wykaz Obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wyborców

 

3. Dokumenty związane z rejestracją komitetu wyborczego partii politycznej:

 1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
 2. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
 3. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
 4. Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

4. Uchwała nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28.01.2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych.

Uchwała w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych.pdf

 

5. Dokumenty związane z rejestracją komitetu wyborczego koalicji partii politycznych:

 1. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego
 2. Zawiadomienie o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego
 3. Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
 4. Oświadczenie Pełnomocnika Finansowego

 

6. Dokumenty związane ze zgłaszaniem list kandydatów na posłów:

 1. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf
 2. Zgłoszenie listy kandydatów na posłów.pdf
 3. Lista poparcia.pdf
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.pdf
 5. Oświadczenie lustracyjne.pdf
 6. Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. pdf
 7. Oświadczenie kandydata obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim o niekandydowaniu.pdf

 

7. Informacje dot. osób niepełnosprawnych:

 1.  Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych.pdf
 2.  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.pdf

 

8. Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji obwodowych:

 1. Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 2. Komunikat komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 11.03.2019 r.
 3. Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez komitet wyborczy
 4. Zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej przez wyborcę

9. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.