Ogłoszenia w sprawie wyborów i referendum

Lokale i komisje wyborcze

Wykaz tablic GMINY TRZEBINIA z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pliki do pobrania

Bartłomiej Migda
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie
Pl. Na Stawach 3,
30-107 Kraków
numery telefonów:
12 421 85 84, 12 421 85 77
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - plik .doc

  • Mąż zaufania

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety - plik .pdf
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania - plik .pdf
Wzór zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania - plik .pdf

  • Obserwator społeczny