Uprzejmie informujemy, iż na potrzeby wyborów została uruchomiona strona internetowa https://wybory.gov.pl, która docelowo będzie wykorzystywana jako portal konsolidujący serwisy informacyjne (wizualizacje) dotyczące wszystkich wyborów oraz referendów ogólnokrajowych.

 

1.1. Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 06.08.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji obwodowych.

2.1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (zgłoszenie przez KOMITET WYBORCZY).

2.2.Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 13.10.2019 r. (zgłoszenie INDYWIDUALNE).

3. Informacje dotyczące osób niepełnosprawnych.

3.1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

3.2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.

4. Warunki udziału w wyborach:

4.1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

4.2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

5. Okręgi Wyborcze:

5.1. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.