Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku dotyczący braku możliwości przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 roku.

 

1. Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1.1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
1.2. Wykaz tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

2. Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

W związku z wprowadzonym ograniczeniem w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Miasta w Trzebini informujemy, iż dopuszcza się możliwość zgłaszania przez komitety wyborcze i wyborców kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w niżej wymieniony sposób:

1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 kwietnia 2020 r. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Skany zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Przed wejściem do budynku Urzędu Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14 wystawiona jest urna, do której można wrzucać pisma dla urzędu. Urna dostępna jest w godzinach pracy urzędu tj.:

Poniedziałek: 7.00 do 15.00

Wtorek: 7.00 do 17.00

Środa: 7.00 do 15.00

Czwartek: 7.00 do 15.00

Piątek: 7.00 do 13.00

Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (32) 71 11 008 lub (32) 71 11 012.

2.1. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

2.1a. UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
2.2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE PRZEZ KOMITET WYBORCZY)
2.3. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE)
2.4  Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów i losowaniu członków komisji w celu powołania w gminie Trzebinia obwodowych komisji wyborczych.

2.5 Postanowienie nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. - treść postanowienia w formacie pdf

Załączniki do postanowienia nr 42/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 kwietnia 2020 r. - plik w formacie pdf

 

3. Informacje dotyczące osób niepełnosprawnych:

3.1. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
3.2. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

 

4. Warunki udziału w wyborach:

4.1. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
4.2. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

 

5. Obwody głosowania na terenie Gminy Trzebinia:

5.1 Stałe obwody głosowania - Postanowienie nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 21 lutego 2020 r.
5.2. Odrębny obwód głosowania - Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 marca 2020 r.
5.3. Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o numerach i granicach obwodów głosowania

 

6. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9 kwietnia 2020 r.

6.1. Obwieszczenie Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 9 kwietnia 2020 r. dotyczące informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

7. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.