1. Zarządzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1.1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

1.2. Wykaz tablic informacyjnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebinia z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

2. Dokumenty związane ze zgłaszaniem kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

2.1. UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

2.1a. UCHWAŁA NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 11/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

2.2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE PRZEZ KOMITET WYBORCZY)

2.3. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10.05.2020 r. (ZGŁOSZENIE INDYWIDUALNE)