Herb Billy-Montigny

http://www.billy-montigny.fr

Billy Montigny - miasteczko położone w regionie Nord-Pas-de-Calais w departamencie Pas-de-Calais (około 250 km od Paryża). Liczba ludności w Billy-Montigny wynosi ok. 8,5 tys. mieszkańców. Główną gałęzią przemysłu mającego w tym mieście 100-letnią tradycję było wydobycie węgla. W latach 60. XX wieku nastąpiło zamknięcie ostatniej kopalni.

Miasto to łączą z Trzebinią długie lata wzajemnych kontaktów. Współpraca została zapoczątkowana przez Polonię Francuską, która silnie ze sobą związana poza granicami naszego kraju dążyła do założenia Towarzystwa na rzecz przyjaźni Polsko-Francuskiej.

W maju 1993 roku na posiedzeniu Zarządu Miasta i Gminy Trzebinia podjęto rozmowy dotyczące utworzenia towarzystwa Polsko-Francuskiego, którego rolą byłoby podtrzymanie i realizowanie współpracy na różnych płaszczyznach. Wkrótce potem na odbywającym się w Warszawie Walnym Zjeździe Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej poświęconemu sprawozdawczości i zatwierdzeniu nowo powstałych oddziałów, Zarząd Główny Towarzystwa powołał Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Trzebini. Odtąd Trzebińskie Towarzystwo na rzecz przyjaźni Polsko-Francuskiej realizowało zadania mające na celu umocnienie wzajemnych kontaktów.

W Billy-Montigny zamieszkuje wiele rodzin z polskim rodowodem, które wyemigrowały z naszego kraju w poszukiwaniu pracy we francuskich kopalniach. To właśnie ci ludzie dążyli do nawiązania kontaktu z krajem. Dlatego też, aby podtrzymać w tych środowiskach tradycje języka i kultury polskiej kontynuowana jest współpraca pomiędzy samorządami obu miast.

Współpraca Trzebini z Billy-Montigny realizowana jest od 1983 roku. Od tego czasu organizowana jest wymiana młodzieży z obu miast, która podczas wakacyjnych wyjazdów poznaje wzajemnie zabytki, kulturę i warunki życia we Francji i Polsce.