Prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach - Marek Drożyński przekazał burmistrzowi Trzebini - Adamowi Adamczykowi list z podziękowaniami za wieloletnią i dobrą współpracę z trzebińskim oddziałem tej organizacji.

„Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach składa piękne podziękowanie za partnerskie traktowanie naszej Organizacji, za okazywane serce dla ludzi biednych.
Przydzielenie nowej siedziby naszej terenowej jednostce PKPS przyczyni się do lepszej realizacji zadań statutowych, a tym samym skuteczniejszej pomocy potrzebującym mieszkańcom Trzebini.
Serdecznie dziękując Panu Burmistrzowi i współpracownikom, życzymy samych sukcesów w pracy i życiu osobistym" - napisał Marek Drożyński.


Przypomnijmy, że nowa siedziba trzebińskiego PKPS znajduje się przy ul. Kościuszki 48 (w oficynie obok Trzebińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości). Właśnie tam w poniedziałki od 13.00 do 15.00 wydawana jest żywność dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
(RS)

 

Fot.: Logo Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.