Burmistrz Trzebini - Adam Adamczyk odebrał okolicznościowy puchar i dyplom przyznany naszemu miastu za uzyskanie III miejsca w zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich za rok 2009.

Ranking prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego w kraju.


Warto podkreślić, że to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w rankingu co najmniej do końca danego roku zgodnie z regulaminem pozwala mu uzyskać tytuł „Dobrego Polskiego Samorządu". Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.


Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec każdego roku przyznawane są puchary i okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców. Nagrody te wręczane są wiosną każdego roku podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.


Samorządy sklasyfikowane w rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa, działania promocyjne. Kolejność w wankingu uzależniona jest od osiąganych i zgłaszanych na bieżąco zrealizowanych projektów i uzyskanych wyników w ocenianych obszarach działalności.


W rankingu za rok 2009 Gmina Trzebinia najwięcej punktów uzyskała za ilość wydatkowanych środków finansowych pochodzących z funduszy zewnętrznych, uchwaloną strategię rozwoju i wieloletni plan inwestycyjny oraz wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością. Ponadto nasza gmina uzyskała punkty m. in. za liczne pracownie komputerowe funkcjonujące w jednostkach podległych UM, odnawialne źródła energii, kodeks etyczny pracowników UM, przynależność do regionalnej organizacji turystycznej, współpracę partnerską z gminami zagranicznymi oraz wielojęzykową stronę internetową.

 

(Źródło: www.zpp.pl, RS)

 

Fot.: Dyplom za zajęcie III miejsca.