Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Oświęcimiu - ppłk Sławomir Gołota przesłał na ręce burmistrza Trzebini - Adama Adamczyka podziękowanie za pomoc i życzliwość w zabezpieczaniu zadań stojących przed administracją wojskową.