Gmina Trzebinia zajęła I miejsce w wojewódzkim etapie konkursu „Przyjazna Wieś" na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany przy wsparciu środków unijnych na obszarach wiejskich. W kategorii „społecznej" nagrodzono projekt „Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi z modernizacją Wiejskiego Domu Kultury w Lgocie".

Komisja doceniła zaangażowanie mieszkańców oraz przedstawicieli Gminy Trzebinia, którzy zakładając grupę inicjatywną zidentyfikowali potrzeby społeczności w zakresie odnowy miejscowości. Podkreślona została również użyteczność oraz dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych.

Dnia 28 października 2010r. w Warszawie, podczas podsumowania II edycji konkursu "Przyjazna Wieś" przedstawiciele Gminy Trzebinia odebrali z rąk Marka Sawickiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi podziękowania za udział w konkursie.
 
Fot. Dom Kultury w Lgocie, zmodernizowany w ramach realizacji projektu nagrodzonego w konkursie.