Rada Miasta Trzebini podjęła uchwałę o przeznaczeniu 20 tysięcy złotych na modernizację lokalu w budynku przy ulicy 3 Maja 11 w Chrzanowie na potrzeby Stowarzyszenia Hospicjum Homo-Homini im. Św. Brata Alberta.

Hospicjum Homo-Homini działa na terenie Powiatu Chrzanowskiego od 2008 roku. Obejmuje ono opieką medyczną osoby cierpiące na choroby nowotworowe w ich schyłkowym stadium. Opieka hospicyjna obejmuje wizyty lekarskie, pielęgniarskie oraz wolontariuszy niemedycznych.


Stowarzyszenie opiekuje się chorymi z całego Powiatu Chrzanowskiego, w tym również chorymi z Gminy Trzebinia (średnio 10-15 osobami rocznie).
(RS)