W niedzielę 9 października 2011 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 28.637 uprawnionych do głosowania mieszkańców Gminy Trzebinia utworzono 24 obwodowe komisje wyborcze. Głosowanie będzie się odbywało w godzinach od 7.00 do 21.00.

W przypadku wyborów do Sejmu RP Gmina Trzebinia należy do okręgu wyborczego nr 12 obejmującego powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki. W okręgu tym wybierzemy 8 posłów spośród 122 osób kandydujących do tej funkcji.


Jeśli idzie o wybory do Senatu RP nasza gmina została umiejscowiona w okręgu wyborczym nr 30, który także obejmuje powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, suski i myślenicki. W tym przypadku wybierzemy 1 senatora spośród 5 kandydatów.


Każdy z wyborców otrzyma dwie karty do głosowania - jedną na kandydatów do Sejmu RP i odrębną na kandydatów do Senatu RP.


By oddać ważny głos w wyborach do Sejmu RP należy na wybranej przez siebie liście kandydatów zamieszczonej na karcie do głosowania wskazać znakiem X (w kratce obok nazwiska) popieranego przez nas kandydata na posła.


Aby oddać ważny głos w wyborach do Senatu RP należy wskazać znakiem X (w kratce obok nazwiska) popieranego przez nas kandydata na senatora.


Przypomnijmy, że prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Udając się do lokalu wyborczego na głosowanie należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa itp.). Komisje wyborcze nie będą respektowały jako dokumentu tożsamości starych, książeczkowych dowodów osobistych.


Na terenie miasta lokale wyborcze zostały umiejscowione w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, w Gimnazjum nr 1 w Trzebini, w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini, w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini-Trzebionce, w Domu Gromadzkim w Wodnej, w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini-Górce, w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini-Krzu, w Liceum Ogólnokształcącym w Trzebini-Sierszy oraz w Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini-Gaju.


Z kolei w sołectwach lokale wyborcze zostały zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Bolęcinie, w Domu Strażaka w Dulowej, w Wiejskim Domu Kultury w Karniowicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Młoszowej, w Wiejskim Domu Kultury w Pile Kościeleckiej, w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowice, w Wiejskim Domu Kultury w Lgocie, w Domu Kultury w Myślachowicach, w Domu Strażaka w Płokach oraz w Wiejskim Domu Kultury w Psarach.


Ponadto utworzono jeden obwód zamknięty w Zakładzie Karnym w Trzebini.


Wiejącej informacji na temat niedzielnych wyborów, w tym listy kandydatów na posłów i senatorów, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce: WYBORY DO SEJMU I SENATU RP.
(RS)