Pragniemy przypomnieć wszystkim mieszkańcom Gminy Trzebinia, że spalanie śmieci w domowych piecach jest nie tylko niezgodne z prawem, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a zwłaszcza dla zdrowia małych dzieci.

Warto wiedzieć, że spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne i pozorne oszczędności. Za takie postępowanie płacimy bowiem zdrowiem własnym oraz najbliższych, a zwłaszcza dzieci, których organizmy są szczególnie zagrożone ze strony trucizn powstających podczas spalania śmieci.


Wielu z nas nie wie, że podczas spalania śmieci do naszego otoczenia przedostają się silne trucizny w postaci tlenków węgla, tlenków azotu, dwutlenku siarki, cyjanowodoru, a także różnego rodzaju metale ciężkie (m.in. kadm, arsen) oraz rakotwórcze dioksyny i furany. Substancje te zanieczyszczają nasze najbliższe środowisko i przedostają się do naszych organizmów, powodując w nich systematyczne spustoszenie niczym bomba z opóźnionym zapłonem.


Spalając plastikowe butelki, opakowania i folie wytwarzamy chlorowodór, który po połączeniu się z parą wodną tworzy kwas solny, czego następstwem są kwaśne deszcze. Końcowym efektem takiego postępowanie jest to, że coraz częściej spożywamy zatrute produkty - mleko, jaja, warzywa, owoce.


Stykając się systematycznie z truciznami powstającymi na skutek spalania śmieci narażamy się na wiele groźnych chorób i zaburzeń. Alergia, zmiany trądzikowe, astma, choroby płuc, uszkodzenie wątroby i nerek, różnego rodzaju nowotwory (np. mięśniaki i chłoniaki), poronienia, bezpłodność - to tylko niektóre z nich.


Według Raportu Komisji Europejskiej każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera około 28.000 Polaków. To wielokrotnie więcej niż co roku ginie w wypadkach drogowych.


Należy pamiętać, że za udowodnione spalenie śmieci w piecach grozi grzywna w wysokości do 5.000 złotych. Jednak to nie potencjalna kara finansowa, ale świadomość ogromnego zagrożenia dla naszego zdrowia, naszych rodzin i sąsiadów powinna nas powstrzymywać przed tym niechlubnym procederem.


Więcej informacji na temat szkodliwości spalania śmieci oraz kampanii informacyjnej pod nazwą „Kochasz dzieci, nie pal śmieci" mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Fundacji Ekologicznej ARKA pod adresem: www.fundacjaarka.pl
(RS)

 

Fot. Plakat kampanii informacyjnej „Kochasz dzieci, nie pal śmieci", prowadzonej przez Fundację Ekologiczną ARKA z Bielska-Białej.