Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Trzebini (ul. 24 stycznia 47) zaprasza młodzież uczącą się i poszukującą pracy na Dzień Otwarty, który odbędzie się w dniu 20 października 2011 r. (czwartek), od godziny 09.00 do 15.00.
Dzień Otwarty organizowany jest w czasie Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ma na celu:
- promować działalność MCK OHP w Trzebini w środowisku lokalnym;

- popularyzować orientację i poradnictwo zawodowe oraz ideę świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej, zgodnie z hasłem tegorocznego OTK: „Poradnictwo karierowe dla każdego ucznia".

 

W programie:
09:00 - 11:00
Wystawa prac konkursu plastycznego „Jutro należy do Ciebie-moja ścieżka zawodowa" oraz wręczenie nagród laureatom.
11:30 - 13:30
„Planowanie kariery - spotkanie z doradcą zawodowym.
13:30 - 15:00
Konsultacje indywidualne dotyczące wyborów edukacyjno-zawodowych, przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz planów kariery i własnego rozwoju.

 

Dzień Otwarty organizowany jest w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego przez UnięEuropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3.