Staraniem Gminy Trzebinia przebudowana została ulica Handlowa na odcinku od ulicy Młoszowskiej do ulicy Rynek. Ponadto przebudowany został łącznik od północno-wschodniego krańca trzebińskiego Rynku w kierunku budynku Usług Komunalnych „Trzebinia".

Zakres zrealizowanych robót objął m. in. wykonanie jezdni z kostki betonowej, wykonanie chodników dla pieszych, odwodnienie terenu, wykonanie schodów terenowych oraz zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic: Handlowej i Rynek.


Realizacją zadania zajmowała się wyłoniona w postępowaniu przetargowym Firma Usługowo-Handlowa „AB-S" z Chrzanowa. Prace zostały sfinansowane przez Gminę Trzebinia, a ich całkowity koszt wyniósł ponad 209 tysięcy złotych.


- Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia udało się poprawić estetykę i funkcjonalność ulicy Handlowej oraz sąsiadujących z nią gminnych terenów, którymi codziennie przemieszcza się wielu mieszkańców Trzebini jak i osób z zewnątrz - mówi Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.
(RS)

 

Fot.: Fragment przebudowanej ulicy Handlowej.