Szkoła Podstawowa nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Trzebini - Gaju otrzymała certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Przedstawiciele szkoły odebrali dokumet podczas Ogólnopolskiej Konferencji Szkół dla Ekorozwoju, która została zorganizowana w Krakowie przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

- Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie chrzanowskim, która posiada certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej - podkreśla z dumą Stefania Głuch, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Trzebin i - Gaju.


- Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga" - dodaje Stefania Głuch.
(RS)

 

Fot.: Certyfikat otrzymany przez SP nr 6 w Trzebini - Gaju.