Gmina Trzebinia po raz drugi została laureatem konkursu „Przyjazna wieś", zorganizowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich dla projektów w zakresie infrastruktury, realizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. Zgłoszony przez Gminę Trzebinia projekt „Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich - zadanie I" zdobył I miejsce w kategorii infrastruktury technicznej, uzyskując największą ilość punktów.

Do udziału w konkursie mogli się zgłosić wszyscy beneficjenci, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich. Przedmiotem nagrodzonego projektu była modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Karniowice, obejmująca zagospodarowanie rozległych błoni, położonych pomiędzy potokiem karniowskim a ulicą Sportową. Prace objęły przebudowę wjazdu od strony ulicy sportowej oraz części ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, a na parkingu wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych. Przebudowie poddano również sieć wodociągową, gazową i elektryczną, włącznie z modernizacją oświetlenia zewnętrznego.


Pomysł na zagospodarowanie dosyć zaniedbanego terenu przy ulicy Sportowej powstał w roku 2003. Po opracowaniu szczegółowej koncepcji zagospodarowania placu i przygotowaniu dokumentacji projektowej przystąpiono do pierwszych prac, które objęły urządzenie przestrzeni i zadaszenie stałej sceny. Środki wydane na ten cel pochodziły z budżetu gminy.


W ramach kontynuacji prac nad rozwojem projektu Gmina Trzebinia postanowiła sięgnąć po środki unijne i w 2009 r. zgłosiła „Błonia Karniowickie" do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - Odnowa i rozwój wsi. Na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie terenu Błoń Karniowickich - zadanie I" Gmina Trzebinia otrzymała dofinansowanie w wysokości 204.825 PLN (wartość całego zadania wyniosła 330.932 PLN).


Komisja konkursowa w uzasadnieniu wyboru podkreśliła użyteczność obiektu i pochwaliła likwidację barier architektonicznych, dzięki czemu stał się w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. W poprzedniej edycji konkursu „Przyjazna wieś" w 2010 r. Gmina Trzebinia została równie wysoko oceniona przez jury, zdobywając I miejsce w zakresie infrastruktury społecznej za projekt „Ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi z modernizacją Wiejskiego Domu Kultury w Lgocie".

 

Fot. Błonia Karniowickie widziane od strony ul. W. Łokietka