W dniu 3 listopada 2011 roku (czwartek) odbędzie się zebranie mieszkańców trzebińskiego Osiedla ZWM. Zebranie rozpocznie się o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini.

W ramach zebrania przewidziano: przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Osiedla ZWM, przedstawienie wniosków do budżetu Gminy Trzebinia na lata 2012 - 2015, informację burmistrza na temat inwestycji w Gminie Trzebinia, informację na temat bezpieczeństwa na terenie Osiedla ZWM, wolne wnioski oraz dyskusję.
(RS)

 

Fot.: Zebranie mieszkańców Osiedla ZWM obędzie się w Szkole Podstawowej nr 8.