Trwają intensywne prace rekultywacyjne na położonym na pograniczu Chrzanowa i Trzebini osadniku, należącym do likwidowanych Zakładów Górniczych „Trzebionka". Z postępem prowadzonych prac zapoznali się ostatnio: burmistrz Chrzanowa - Ryszard Kosowski oraz burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek.

Powiększany przez długie lata osadnik zajmuje u podstawy ponad 60 ha powierzchni. Z kolei jego spłaszczony wierzchołek liczy około 20 ha. Zaś wysokość osadnika sięga ponad 60 metrów.


W ramach prowadzonych prac rekultywacyjnych m. in.: zasypywany jest staw osadowy na wierzchołku wyrobiska. Cały osadnik pokryty zostanie także warstwą ziemi, co wyeliminuje uciążliwe w przeszłości dla okolicznych mieszkańców pylenie. Teren zostanie również obsiany trawą oraz obsadzony drzewami i krzewami.


- Już warto się zastanawiać i zacząć dyskusję nad tym, jak z pożytkiem dla lokalnej społeczności wykorzystać w przyszłości zrekultywowany obiekt. Zagospodarowanie tego terenu na cele rekreacyjne i sportowe wydaje się być bardzo dobrym kierunkiem - mówi Stanisław Szczurek, burmistrz Trzebini.
(RS)

 

Fot.: Jan Pisula - likwidator ZG Trzebionka ze swoimi współpracownikami oraz burmistrz Trzebini - Stanisław Szczurek i burmistrz Chrzanowa - Ryszard Kosowski na szczycie rekultywowanego osadnika. Zdjęcie wykonał: Bogumił Kurylczyk.