Apel Wojewody Małopolskiego Stanisława Kracika skierowany do mieszkańców Małopolski.
-