Podczas sesji zwyczajnej w dniu 28 października 2011 roku Rada Miasta Trzebini dokonała wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądu Rejonowego w Chrzanowie na kolejną kadencję obejmującą lata 2012 - 2015.

Do Wydziału III Karnego Sądu Okręgowego w Krakowie wybrani zostali: Teresa Nosal z Dulowej oraz Małgorzata Kapcia z Trzebini.


Z kolei do Wydziału XI Cywilno-Rodzinnego Sądu Okręgowego w Krakowie wybrano Bożenę Iciek z Trzebini oraz Danutę Kaczmarczyk, także z Trzebini.


Do Wydziału III Rodzinnego Sądu Rejonowego w Chrzanowie wybrani zostali: Ilona Gwizdała z Trzebini, Regina Jankowska z Karniowic, Anna Kraus - Celi z Trzebini, Krzysztof Łukasik z Trzebini i Nina Noworyta z Czyżówki.


Natomiast do Wydziału IV Pracy Sądu Rejonowego w Chrzanowie wybrano: Grzegorza Engelhardta z Lgoty, Halinę Kuśnierz z Trzebini oraz Ewę Mendelę z Trzebini.
(RS)