Z przyjemnością informujemy, iż zarejestrowany w systemie EMAS Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta został nominowany do nagrody w konkursie European EMAS Awards 2011, w kategorii małych organizacji sektora publicznego. W dniu 17.11.2011 r. na uroczystej gali w Kopalni Soli Wieliczka wręczone zostały statuetki dla 36 nominowanych organizacji z całej Europy oraz wybrani zostali zwycięzcy konkursu.

  

  

Europejskie Nagrody EMAS są najbardziej prestiżowymi nagrodami przyznawanymi za osiągnięcia w zarządzaniu środowiskowym, przyznawane od 2005 roku organizacjom zarejestrowanym w systemie EMAS.


Statuetkę dla nominowanego Urzędu odebrała Pani Krystyna Barbara Siemek - Zastępca Burmistrza Miasta i Przedstawiciel Kierownictwa Urzędu odpowiedzialny za EMAS.

Trzebinia jest jedną z pięciu polskich organizacji posiadających EMAS, nominowanych do nagrody w tym konkursie, obok Tauron Wytwarzanie - Elektrownia Jaworzno III, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A., Koba Organizacja Odzysku, Eko-cykl Organizacja Odzysku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/awards.htm,
na stronie Ministerstwa Środowiska:

 http://mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/17246_spotkania_i_nagrody_emas_w_krakowie.html

 oraz na stronie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/

 

Informacje na temat EMAS w Trzebini
http://www.trzebinia.pl/index.php?id=167

 


Fot. Statuetka wykonana w 100% z materiałów ekologicznych