Przedszkole Samorządowe nr 3 w Trzebini – Sierszy po raz ósmy zorganizowało Gminny Konkurs pod nazwą „NAJPIĘKNIEJSZA PALMA WIELKANOCNA”. Uczestniczyło w nim aż piętnaście placówek wychowania przedszkolnego z Gminy Trzebinia.

 

 

 

- Sztuka ludowa i folklor są niezastąpioną wartością, stanowiącą składnik rodzimej kultury każdego kraju i narodu. O tradycjach nie wystarczy mówić, lecz należy je podtrzymywać poprzez aktywne kultywowanie lokalnych zwyczajów, uwrażliwianie dzieci na piękno sztuki ludowej oraz przekazywanie tradycyjnych wartości  następnym pokoleniom. Z tego właśnie powodu co roku organizujemy konkurs dla przedszkolaków na wykonanie najpiękniejszej palmy wielkanocnej – mówi Wiesława Dudek, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 3 w Trzebini.

 

- Dzięki udziałowi w tym konkursie przedszkolaki mają sposobność bezpośredniego poznawania sposobu wykonania tradycyjnych palm ze swojego regionu. Warto również podkreślić, że wspólne rodzinne wykonywanie palmy, to bezcenny czas poświęcony dziecku, mający ogromne znaczenie w jego wychowaniu – dodaje dyrektor Wiesława Dudek.

 

Na tegoroczny konkurs wpłynęło 85 palm, z czego 81 zostało wykonanych indywidualnie, a dalsze 4 zostały przygotowane przez grupy przedszkolaków. Warto zaznaczyć, że dzięki wsparciu sponsorów każdy uczestnik konkursu został nagrodzony.

 

W uroczystym podsumowaniu imprezy obok przedszkolaków i ich rodziców uczestniczyło wielu gości, m.in.: Renata Szczurek – żona burmistrza Trzebini,  Ewa Siemek i Halina Henc – radne Rady Miasta Trzebini, Wanda Ponisz – przewodnicząca Rady Osiedla Siersza oraz Barbara Dębiec – prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierszy.

 

- Palma powinna być piękna, powinniśmy w nią wkładać miłość i serce, bo wykonujemy ją na pamiątkę powitania Jezusa w Jerozolimie – przypomniał w trakcie podsumowania konkursu wszystkim zebranym ks. Jacek Kurzydło.

 

Występy przedszkolaków traktujące o wielkanocnych symbolach i tradycjach, ubarwiły tańce i piosenki wykonane przez grupę starszaków oraz pieśni wielkanocne w  wykonaniu pań z Koła Gospodyń w Sierszy.

 

- Mamy nadzieję, że spotkamy się znów za rok, by kultywować tradycje naszej „małej ojczyzny”, by przetrwały one próbę czasu i nie zaginęły wśród europejskich i światowych nowości - dyrektor Wiesława Dudek.
(RS)

 

Fot.: Uczestnicy  konkursu podczas jego uroczystego podsumowania. Zdjęcie udostępnione do publikacji przez PS nr 3 w Trzebini.