Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacją Wojewody Małopolskiego w sprawie Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych w związku ze szkodami spowodowanymi wymarznięciem upraw rolnych w okresie zimowym 2011/2012 oraz informacją Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie Obowiązku posiadania w gospodarstwie dokumentacji potwierdzającej leczenie zwierząt gospodarskich.

informacja urzędowa

 

 Zobacz szczegółowe informacje na ten temat